Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer

Vilkår og personvernNår du bruker denne nettsiden har du lest følgende vilkår og betingelser:

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene, personvernerklæringen og forbeholdene, samt alle avtaler: "kunde", "du" og "dine" refererer til deg, den personen som bruker denne nettsiden og godtar selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "oss selv", "vi" og "oss", refererer til Place to Plug. "Parti", "partier", eller "oss", refererer både til kunden og oss selv, eller enten kunden eller oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksept og hensynet til betaling nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til kunden på den mest hensiktsmessige måten, enten ved formelle møter med fast varighet, eller på en annen måte, med den uttrykkelige hensikt å møte kundens behov i forbindelse med levering av selskapets tjenester/produkter, i samsvar med og underlagt, rådende spansk lov. All bruk av overstående begreper eller andre ord i enkel- eller flertallsform, kapitalisering og/eller hun/han eller de, ses på som utskiftbare og viser til det samme.

Personvernserklæring

Vi er forpliktet til å beskytte ditt privatliv. Autoriserte ansatte i selskapet på en "behov for å vite"-basis er de eneste som bruker informasjonen hentet inn fra individuelle kunder. Vi går kontinuerlig gjennom våre systemer og data for å sikre den beste service.

Konfidensialitet

Kundeinformasjon regnes som konfidensielt og vil ikke utleveres til en tredjepart, andre enn myndighetene dersom det pålegges oss av loven. Kunder har rett til å be om innsikt i, og kopier av all informasjon vi lagrer om kunden, under forutsetning om at v

Vi vil ikke selge, dele, eller leie din personlige informasjon til en tredjepart eller bruke din epost-adresse til uønsket e-spot. All e-post sendt av dette selskapet vil kun være i forbindelse med levering av avtalte produkter og tjenester.

Forbehold

Unntak og begrensninger

Informasjonen på denne nettsiden tilbys på en "som det er"-basis. I den grad det er tillat etter loven, skal dette selskapet:

   § utelukker alle representasjoner og garantier knyttet til dette nettstedet og dets innhold eller som er eller kan bli gitt av eventuelle partnere eller eventuelle tredjeparter, blant annet rundt unøyaktigheter eller utelatelser på dette nettstedet og/eller selskapets informasjon; og

   § utelukker alt ansvar for skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet. Dette inkluderer, uten begrensninger, direkte tap, tap av virksomhet eller fortjeneste (om ikke tap av slik fortjeneste var påregnelig, oppsto i ordinært bruk eller du har informert selskapet om muligheten for slike potensielle tap), skade til din datamaskin, programvare, systemer og programmer og data på disse eller noen andre direkte eller indirekte, følgeskader og uforutsette skader.

Opphør av avtale og refusjonsregler

Både kunden og oss selv har rett til å si opp tjenesteavtaler uansett årsak, inkludert avslutning av tjenester som allerede er i gang. Ingen refusjon tilbys der en tjeneste anses å ha begynt og er, for alle praktiske formål, underveis.

Tilgjengelighet

Du er alene ansvarlig for å vurdere hvor egnet all nedlasting, program og tekst tilgjengelig på denne siden passer et formål. Redistribuering eller republisering av deler av denne nettsiden eller dens innhold er forbudt, herunder for eksempel gjennom rammeverk eller andre liknende måter, uten skriftlig samtykke fra selskapet. Selskapet garanterer ikke at tjenesten fra dette området vil være uavbrutt, tidsriktig eller feilfritt, selv om det er gitt etter beste evne.

Loggfiler

Vi bruker IP-adresser til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. I tillegg, for at systemadministratoren skal kunne oppdage bruksmønstre og feilsøke siden, vil våre servere automatisk logge standard tilgangsinformasjon, inkludert nettlesertype, besøkstider/åpen mail, URL som hentes og henvisnings-URL. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart, og kan kun brukes i dette selskapet på en "må vite"-basis. Informasjon som kan identifisere spesifikke brukere knyttet til denne dataen vil aldri brukes på en måte utover det beskrevet ovenfor uten din spesifikke godkjennelse.

Cookies

Som de fleste interaktive nettsider bruker denne bedriftens nettside cookies for å hente brukerinformasjon for hvert besøk. Cookies brukes i noen områder på nettsiden til å muliggjøre funksjonalitet i dette området og forenkle brukeropplevelsen for de som

Lenker fra denne nettsiden

Vi overvåker eller gjennomgår ikke innholdet på andreparters nettsider som linkes til fra dette nettstedet. Meninger uttrykket eller materiale som opptrer på disse nettsidene er ikke nødvendigvis delt eller godkjent av oss og vi bør ikke anses som utgiver av slike meninger eller materiale. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på disse sidene. Vi oppfordrer våre brukere til å være oppmerksomme når de forlater nettstedet vårt og til å lese personvernserklæringene på disse sidene. Du bør vurdere sikkerheten og troverdigheten til enhver side knyttet til denne siden eller tilgjengelig via dette nettstedet på egenhånd før du oppgir personlig informasjon til dem. Dette selskapet vi ikke ta ansvar for tap eller skade, uansett årsak, som følge av din utlevering av informasjon til en tredjepart.

Opphavsrett

Opphavsrett og annen relevant rett til intellektuell eiendom på all tekst knyttet til selskapets tjenester og det fulle innholdet på dette nettstedet.

Kommunikasjon

Dette selskapet er registrert i Spania, VAT-nummer B55664445, registrert kontor i Prat de la Riba 6, Tarragona, 43001, Spania.

Generelt

Lovene i Spania styrer disse vilkårene og betingelsene. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i disse vilkårene og til den eksklusive jurisdiksjonen til spanske domstoler i alle tvister som springer ut av denne tilgangen. Hvis noen av disse vilkårene anses ugyldige eller umulig å håndheve av en eller annen grunn (inkludert, men ikke begrenset til, de unntakene og begrensninger ovenfor), så vil den ugyldige eller uhåndhevelige bestemmelsen skilles fra disse vilkårene og de gjenværende vilkårene vil fortsette å gjelde. Selskapets unnlatelse av å håndheve bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene og andre avtaler, eller unnlatelse av å utøve noen mulighet til oppsigelse, skal ikke tolkes som fraskrivelse av bestemmelsene, og skal ikke påvirke gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene eller deler av disse, eller retten til å håndheve hver enkelt bestemmelse. Disse vilkårene skal ikke endres eller suppleres, unntatt skriftlig og signert av en autorisert representant for selskapet.

Varsel om endringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen når det trengs og ditt fortsatte bruk av siden vil bety at du aksepterer eventuelle endringer av disse vilkårene. Hvis vi gjør endringer i våre personvernserklæring, vil vi kunngjøre disse endringene på vår hjemmeside og på andre viktige sider på vår nettside. Hvis vi gjør endringer i hvordan vi bruker kunders personlige informasjon, vil vi varsle dette over epost eller vanlig post til de som berøres av disse endringene. Alle endringer i vår personvernerklæring vil bli lagt ut på våre nettsider 30 dager før endringene trer i kraft. Du bes derfor om å lese denne erklæringen regelmessig

Disse vilkårene og betingelsene utgjør en del av avtalen mellom kunden og oss selv. Din tilgang til denne nettsiden og/eller foretak av en bestilling eller avtale angir din forståelse og aksept til og aksept av forbeholdene, og de fulle vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Dine lovbestemte rettigheter som forbruker er upåvirket.

© Place to Plug 2017 Alle rettigheter forbeholdes